Manual práctico de salud mental en terapia ocupacional / Sergio Guzmán Lozano (coord.) ; Carmen Moratinos de Pablo, Ana Abad Fernández, Aitor Piñeiro Gago, María Isabel Rodríguez Montes - Madrid : Síntesis , 2016 - 294 p. ; 23 cm - Terapia ocupacional. Manuales .

9788490772850


Salud mental
Ergoterapia

615.851-056

Powered by Koha | Xercode ®